بازدید دانش آموزان مدرسه پیشتازان کامپیوتر

Pishtazan

جمعی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی پیشتازان کامپیوتر تهران روز سی ام اردیبهشت از موزه صلح تهران بازدید کردند.این بازدید با پرسش و پاسخ پیرامون مفاهیم صلح در نگاه کودکان همراه بود.

لازم به ذکر است دانش آموزان این مدرسه در مسابقه "هنر برای صلح" که توسط سازمان ملل متحد برپا شده بود مشارکت فعالی داشتند و آثار ارزشمندی را برای شرکت در مسابقه مذکور به موزه صلح تهران ارسال کرده بودند.

 

بازدید دانش آموزان مدرسه پیشتازان کامپیوتر از موزه صلح تهران

 

جمعی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی پیشتازان کامپیوتر تهران روز سی ام اردیبهشت از موزه صلح تهران بازدید کردند. این بازدید با پرسش و پاسخ پیرامون مفاهیم صلح در نگاه کودکان همراه بود.

لازم به ذکر است دانش آموزان این مدرسه در مسابقه "هنر برای صلح" که توسط سازمان ملل متحد برپا شده بود مشارکت فعالی داشتند و آثار ارزشمندی را برای شرکت در مسابقه مذکور به موزه صلح تهران ارسال کرده بودند.

 

برای مشاهده عکس های بیشتر از این برنامه اینجا را کلیک کنید.

 

a

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3