مراسم روز ملی مبارزه با سلاحهای شیمیایی در موزه صلح تهران برگزار شد

 در روز ملی  مبارزه با سلاحهای شیمیایی و بیست وپنجمین سالروز بمباران شیمیایی سردشت (پنجشنبه هشتم تیرماه)، جمع زیادی از مردم، مسئولین ، اصحاب رسانه و هنرمندان با حضور در موره صلح تهران از جانبازان شیمیایی عیادت کردنددر این برنامه که به ابتکار انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی برگزار شده بود جمع زیادی از جانبازان شیمیایی دارای عوارض شدید ریوی، چشمی و پوستی بعنوان راهنمای داوطلب در موزه صلح تهران حضور داشتند و افزون بر دویست نفر از اقشار مختلف مردم با حضور در موزه ضمن بازدید از موزه صلح تهران و عیادت از جانبازان شیمیایی در آئین روز ملی مبارزه با سلاحهای شیمیایی شرکت نمودند.مشاهده عکسهای این مراسم

 

8Tir91

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3