پیشنهاد کتاب برای مطالعه

 

13089924236760

"تیستوی سبزانگشتی" داستانی است نوشتۀ موریس دروئون که وقتی بخواندیش به این آسانی‌ها نمی‌توانید فراموشش کنید! این کتاب تاکنون به زبان‌های زیادی ترجمه شده است و مردم دنیا از خواندن آن لذت برده‌اند. لیلی گلستان حدود 40 سال پیش این کتاب را به فارسی ترجمه کرده بود و توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  منتشر شده و بارها تجدید چاپ شده بود. نشر ماهی هم امتیاز کتاب را گرفته است و پس از سال‌ها، یک بار سال 1383 این کتاب را منتشر کرده بود و برای بار دوم هم در 1390. تیستوی سبزانگشتی داستان پسرکی صلح‌دوست و مهربان است که یک ویژگی شگفت‌انگیز دارد؛ انگشتانی رویاننده! زندگی تیستو به طرز عجیبی با جنگ و صلح پیوند می خورد و ....

به قول نویسنده‌اش، بچه‌هایی که این کتاب را برایشان نوشته یا آدم‌بزرگ‌های آینده هستند و یا بچه‌های روزگار گذشته. کتابی که خواندنش را به علاقمندانی از 9 ساله تا 99 ساله توصیه می‌کنیم. برای تهیه این کتاب میتوانید به موزه صلح تهران یا انتشارات ماهی مراجعه کنید.

 

"تیستوی سبزانگشتی" داستانی است نوشتۀ موریس دروئون که وقتی بخواندیش به این آسانی‌ها نمی‌توانید فراموشش کنید!

این کتاب تاکنون به زبان‌های زیادی ترجمه شده است و مردم دنیا از خواندن آن لذت برده‌اند. لیلی گلستان حدود 40 سال پیش این کتاب را به فارسی ترجمه کرده بود و توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  منتشر شده و بارها تجدید چاپ شده بود. نشر ماهی هم امتیاز کتاب را گرفته است و پس از سال‌ها، یک بار سال 1383 این کتاب را منتشر کرده بود و برای بار دوم هم در 1390. 

تیستوی سبزانگشتی داستان پسرکی صلح‌دوست و مهربان است که یک ویژگی شگفت‌انگیز دارد؛ انگشتانی رویاننده! زندگی تیستو به طرز عجیبی با جنگ و صلح پیوند می خورد و ....

به قول نویسنده‌اش، بچه‌هایی که این کتاب را برایشان نوشته یا آدم‌بزرگ‌های آینده هستند و یا بچه‌های روزگار گذشته. کتابی که خواندنش را به علاقمندانی از 9 ساله تا 99 ساله توصیه می‌کنیم. 

برای تهیه این کتاب میتوانید به موزه صلح تهران یا انتشارات ماهی مراجعه کنید.


نمایی از جلد کتاب به زبان فرانسه


3443059334 3c48e2a6cb_1 

نمایی از جلد کتاب به زبان انگلیسی

 

Tistou Eng_L


 

نمایی از جلد کتاب به زبان ژاپنی

8928


 

نمایی از جلد کتاب به زبان فارسی

Tisou F


 

نمایی دیگر از جلد کتاب به زبان فارسی

b445

 

 

جلد چاپ جدید کتاب

13089924236760

 

 

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3