بازدید خبرنگاران خارجی از موزه صلح تهران

 

گزارش تصویری بازدید جمعی از خبرنگاران خارجی و شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی زنان و بیداری اسلامی از موزه صلح تهران

 

پنجشنبه بیست و دوم  تیرماه 1391

22tir91-002

 

 بازدید میهمانان اجلاس بین المللی زنان و بیـداری اسلامی از موزه صلح تهران

 a

 

b


c


d

 e

 

g

 

h

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3