بازدید دانش آموزان مدرسه ژاپنی وابسته به سفارت ژاپن در تهران

 

school-jp

گروهی از دانش آموزان مدرسه ژاپنی وابسته به سفارت ژاپن در تهران ، به همراه مدیر و معلمان مدرسه ، روز چهارشنبه 28 تیر ماه 1391 از موزه صلح تهران بازدید کردند.

این بازدید در راستای برنامه آموزشی مربوط به جنگ و صلح ترتیب داده شده بود و طی آن دانش آموزان ژاپنی علاوه بر بازدید از بخش های مختلف موزه صلح تهران،فیلم های مستند از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و پیامدهای ناشی از آن را نیز تماشا کردند و از نزدیک با راهنمایان موزه که خود از قربانیان حنگ هستند گفتگو کردند.

برای دیدن عکس های کامل این دیدار اینجا را کنید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3