بازدید نمایندۀ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ایران از موزۀ صلح تهران

 

UNHCR

آقای برنارد دویل، نمایندۀ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ایران، روز یکشنبه 1 مردادماه 1391 از موزۀ صلح تهران بازدید کردند. در این دیدار یک ساعته، نمایندگان این دفتر، علاوه بر آشنایی با موزۀ صلح تهران و فعالیت‌های آن، با گروهی از اعضا و راهنمایان داوطلب موزه ملاقات کردند.

در طی این ملاقات آقای برنارد دویل، ضمن ابراز خرسندی از وجود موزۀ صلح تهران و فعالیت‌های آن در زمینۀ آگاه‌سازی و ترویج فرهنگ صلح و دوستی بین ملت‌ها، علاقمندی خود را برای همکاری‌های متقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران و موزۀ صلح تهران با تاکید بر آگاه‌سازی بیشتر در خصوص جنگ و پیامدهای آن بویژه موضوع حمایت از پناهندگان جنگی بعنوان یک اقدام صلح طلبانه و بشر دوستانه در راستای گسترش فرهنگ صلح و دوستی ابراز داشتند.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3