مراسم گرامیداشت روز جهانی صلح در موزه صلح تهران برگزار شد

 

 Peace-dayدر این مراسم که روز جمعه 31 شهریور (21 سپتامبر) در موزه صلح و با مشارکت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) و با حضور جمع زیادی از مردم از جمله کودکان شرکت کننده در برنامه هنر برای صلح ، جانبازان شیمیایی ، دانشگاهیان و خانواده های کودکان و نوجوانان شرکت کننده در مسابقه نقاشی صلح سازمان ملل متحد برگزار شد.

پس از قرائت پیام آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد توسط آقای مقدم سرپرست دفتر اطلاعات سازمان ملل در تهران و سخنرانی استاد محیط طباطبایی رییس ایکوم ، همه حاضرین به احترام قربانیان تمام جنگ ها یک دقیقه سکوت کردند و با قرائت فاتحه به ارواح شهدای دفاع مقدس ادای احترام نمودند.

 

 مراسم گرامیداشت روز جهانی صلح برگزار شد

 

در این مراسم که روز جمعه 31 شهریور (21 سپتامبر) در موزه صلح و با مشارکت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) و با حضور جمع زیادی از مردم از جمله کودکان شرکت کننده در برنامه هنر برای صلح ، جانبازان شیمیایی ، دانشگاهیان و خانواده های کودکان و نوجوانان شرکت کننده در مسابقه نقاشی صلح سازمان ملل متحد برگزار شد.

پس از قرائت پیام آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد توسط آقای مقدم سرپرست دفتر اطلاعات سازمان ملل در تهران و سخنرانی استاد محیط طباطبایی رییس ایکوم ، همه حاضرین به احترام قربانیان تمام جنگ ها یک دقیقه سکوت کردند و با قرائت فاتحه به ارواح شهدای دفاع مقدس ادای احترام نمودند.

در ادامه پس از اجرای برنامه نیایش کودکان برای سالی پر از صلح و دوستی، کودکان و نوجوانان شرکت کننده در مسابقه نقاشی صلح سازمان ملل متحد گواهی ارسالی از طرف سازمان ملل متحد و جوایزشان از طرف موزه صلح تهران را دریافت نمودند.

 

3

 

 

4

 

 

13


9


1

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3