گزارش تصویری مربوط به نمایش فیلم مستند بهترین مجسمه دنیا

 

 

گزارش تصویری مربوط به نمایش فیلم مستند بهترین مجسمه دنیا ساخته حبیب احمدزاده در فرهنگسرای پایداری

تاریخ 16 دی 1390


h

 

a

 

b

 

c

 

e

 

f

 

g

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3