انتشار ششمین شمارۀ خبرنامۀ شبکۀ بین‌المللی موزه‌های صلح

INMPششمین شمارۀ خبرنامۀ شبکۀ بین‌المللی موزه‌های صلح، به تازگی (نوامبر 2013) در 12 صفحه و به زبان انگلیسی منتشر شده است. این شماره از خبرنامه، شامل مقاله‌های مختلفی است؛ از جمله:

- نمایشگاه جدید سیار کنیا: مسیرهایی به صلح

- هشتمین کنفرانس بین‌المللی موزه‌های صلح

- بزرگداشت صلح بشردوستانه: همکاری‌های شبکه بین‌المللی موزه‌های صلح

- گزارش جلسه سالانه هیئت مدیره شبکه بین‌المللی موزه‌های صلح

همچنین یک صفحۀ کامل هم به فعالیت‌های موزۀ صلح تهران در چند ماه گذشته اختصاص داده شده است (صفحۀ 6).

شما نیز می‌توانید این شماره از خبرنامه را از اینجا دانلود کنید و از این طریق در جریان فعالیت‌های شبکۀ بین‌المللی موزه‌های صلح و همچنین برنامه‌های برخی از موزه‌های صلح دنیا قرار بگیرید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3