نمایشگاه آثار سلاحهای شیمیایی با حضور مصدومان شیمیایی ایران در لاهه برپا شد

Lahehنمایشگاهی از عوارض دیررس گاز خردل بر چشم که برای اولین بار در دنیا در معرض نمایش گذاشته میشود توسط موزه صلح تهران و انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی در حاشیه کنفرانس سالیانه سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه برپا شده که با استقبال همه شرکت کنندگان در کنفرانس مواجه شده است.هیئت های عالیرتبه دیپلماتیک بسیاری از کشورهای جهان و مقامات سازمانهای بین المللی در مدت برپایی این نمایشگاه که تا جمعه در لاهه برپا می باشد از آن بازدید کرده اند.احمد اوزومجو دبیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) ، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و تعداد زیادی از سفرا از بازدید کنندگان این نمایشگاه در روز اول برپایی آن بودند.

نمایشگاهی از عوارض دیررس گاز خردل بر چشم که برای اولین بار در دنیا در معرض نمایش گذاشته میشود توسط موزه صلح تهران و انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی در حاشیه کنفرانس سالیانه سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه برپا شده که با استقبال همه شرکت کنندگان در کنفرانس مواجه شده است.

هیئت های عالیرتبه دیپلماتیک بسیاری از کشورهای جهان و مقامات سازمانهای بین المللی در مدت برپایی این نمایشگاه که تا جمعه در لاهه برپا می باشد از آن بازدید کرده اند.

احمد اوزومجو دبیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی (OPCW) ، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و تعداد زیادی از سفرا از بازدید کنندگان این نمایشگاه در روز اول برپایی آن بودند.

هدف از برپایی این نمایشگاه اطلاع رسانی در زمینه پیامدهای کاربرد سلاحهای شیمیایی و آثار دراز مدت آن بر سلامت مصدومان است و امسال با ابتکار انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی تصاویری منحصر بفرد از تخریب تدریجی بافت چشم در اثر گاز خردل که 20 تا 30 سال پس از تماس اولیه با این ماده شیمیایی خطرناک ایجاد میشود به نمایش گذاشته شده است.

در ایران بیش از 70 هزار نفر در حال حاضر مبتلا به عوارض دیررس و بیماریهای ناشی از مصدومیت با گاز خردل هستند و بسیاری از آنان به کدورت قرنیه، تخریب بافت چشم و از دست دادن تدریجی بینایی مبتلا هستند.

چند نفر از مصدومان شیمیایی ایران از جمله جانبازانی از شهر سردشت نیز در این کنفرانس حضور دارند و بازدید کنندگان از نمایشگاه در گفتگو با آنان از نزدیک با رنج ناشی از مصدومیت شیمیایی و پیام این جانبازان برای برقراری صلح در جهانی عاری از سلاحهای کشتار جمعی آشنا می شوند.

DSC 0928

DSC 0922

DSC 0916

DSC 0933

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3