بازدید دانش آموزان مجتمع آموزشی شایستگان از موزه صلح و برگزاری کارگاه آموزشی شکیبائی و بردباری

SHayestegan-newsروز دوشنبه پنجم اسفندماه 1392 دانش آموزان مجتمع آموزشی شایستگان واقع در منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران از موزه صلح تهران بازدید و در یک کارگاه آموزشی مربوط به شکیبائی و بردباری شرکت کردند.

دانش آموزان این مجتمع آموزشی در راستای اهداف آموزش صلح به کودکان و نوجوانان که در اولویت برنامه کاری موزه قرار گرفته است از بخش‌های مختلف موزه بازدید نمودند. آنها با مشاهده آثار خرابی ها و کشتار های ناشی از جنگ در طی قرون اخیر و سپس دیدار از بخش‌های مربوط به صلح و سرانجام ادای سوگند و آرزوی صلح و آرامش جهانی به بازدید خود خاتمه دادند.

برای دیدن عکس‌های این بازدید اینجا را کلیک کنید.

SHayestegan-newsروز دوشنبه پنجم اسفندماه 1392 دانش آموزان مجتمع آموزشی شایستگان واقع در منطقه 4 آموزش و‌ پرورش شهر تهران از موزه صلح تهران بازدید و در یک کارگاه آموزشی مربوط به شکیبائی و بردبای شرکت کردند.

دانش آموزان این مجتمع آموزشی در راستای اهداف آموزش صلح به کودکان و نوجوانان که در اولویت برنامه کاری موزه قرار گرفته است از بخش‌های مختلف موزه باز دید نمودند. آنها با مشاهده آثار خرابی ها و کشتار ها ی ناشی از جنگ در طی قرون اخیر و سپس دیدار از بخش‌های مربوط به صلح و سرانجام ادای سوگند و آرزوی صلح و آرامش جهانی به بازدید خود خاتمه دادند.

شایان ذکر است دانش‌آموزان در یک کارگاه آموزشی مربوط به گذشت و سعه صدر و یا شکیبائی و بردباری نیز شرکت نمودند. هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی این بوده است که اگر آنها در مورد رفتار و اعمال خود منصفانه قضاوت کنند و شجاعانه اشتباهات خود را بپذیرند، نه تنها به عنوان یک انسان به خود احترام گذاشته اند، بلکه به دیگران آموخته‌اند که با خود و دیگران چگونه رفتار کنند.

در این کارگاه آموزشی به سه نفر از دانش آموزانی که با کمال شهامت پی به خطا و اشتباه خود برده و از طرف مقابل در میان جمع پوزش خواسته بودند، عنوان قهرمانان بردبای و شکیبائی اطلاق گردید و جوایزی نیز دریافت نمودند.

برای دیدن عکس‌های این بازدید اینجا را کلیک کنید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3