اهدای لوح افتخار و هدیه یادبود کودکان هنرمند ایرانی برگزیده مسابقه بین المللی نقاشی صلح کودکان موزه صلح هیروشیما

Hida-and-Zahraکودکان هنرمند ایرانی: هیدا بهمنی13 ساله و زهرا پرهیزگار 7 ساله ، در بیست و هشتمین مسابقه بین المللی نقاشی صلح کودکان جایزه برتر شهردار هیروشیما و دیپلم افتخار مسابقه را دریافت کردند. این دانش آموزان، عصر روز دوشنبه 8 اردیبهشت 93 در مراسمی با حضور اعضای خانواده و گروهی از اعضا و داوطلبان موزه صلح ، لوح افتخار خود را از خانم شیزوکو سویا مدیر انجمن ژاپنی MOCT که به نمایندگی از شهر هیروشیما مهمان این مراسم بودند، دریافت کردند.

این بار نیز همچون سال های گذشته از میان شرکت کنندگان در این مسابقه بین المللی که از کشورهای مختلف دنیا از جمله استرالیا، آمریکا، فرانسه ، روسیه، آلمان ، ایران و هند نقاشی های خود را با موضوع صلح به دبیرخانه این مسابقه در موزه صلح هیروشیما ارسال کرده بودند، نقاشی دو کودک هنرمند ایرانی موفق به دریافت لوح افتخار و یادبودی به امضای شهردار شهر هیروشیما شد.

برای دیدن عکس‌های این مراسم اینجا را کلیک کنید

Hida-and-Zahraکودکان هنرمند ایرانی: هیدا بهمنی 13 ساله و زهرا پرهیزگار 7 ساله ، در بیست و هشتمین مسابقه بین المللی نقاشی صلح کودکان جایزه برتر شهردار هیروشیما و دیپلم افتخار مسابقه را دریافت کردند. این دانش آموزان، عصر روز دوشنبه 8 اردیبهشت 93 در مراسمی با حضور اعضای خانواده و گروهی از اعضا و داوطلبان موزه صلح ، لوح افتخار خود را از خانم شیزوکو سویا مدیر انجمن ژاپنی MOCT که به نمایندگی از شهر هیروشیما مهمان این مراسم بودند، دریافت کردند.

این بار نیز همچون سال های گذشته از میان شرکت کنندگان در این مسابقه بین المللی که از کشورهای مختلف دنیا از جمله استرالیا، آمریکا، فرانسه ، روسیه، آلمان ، ایران و هند نقاشی های خود را با موضوع صلح به دبیرخانه این مسابقه در موزه صلح هیروشیما ارسال کرده بودند، نقاشی دو کودک هنرمند ایرانی موفق به دریافت لوح افتخار و یادبودی به امضای شهردار شهر هیروشیما شد.

در این مسابقه 4140 نقاشی از دانش آموزان شهر هیروشیما و 653 نقاشی از کشورهای دیگر شرکت داده شده بود. نقاشی های این کودکان به همراه تعدادی از نقاشی های دیگر کودکان ایرانی ، تابستان سال 92 توسط موزه صلح تهران برای موزه صلح هیروشیما فرستاده شده بود و به تازگی لوح یادبود و هدیه ای به رسم یادگار از سوی موزه صلح هیروشیما برای آن ها به دست موزه صلح تهران رسیده بود.

برای دیدن عکس‌های این مراسم اینجا را کلیک کنید

Hida-Bahmani2014

هیدا بهمنی

Zahra-Parhizgar2014زهرا پرهیزگار

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3