شبکه بین‌المللی موزه‌های صلح، مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد را کسب کرد

ecosocشبکه بین‌المللی موزه‌های صلح در اردیبهشت ماه 1393 مفتخر به کسب مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) شد. این مقام، سازمان‌های مردم‌نهاد را قادر می‌سازد که فعالانه با این شورا، سازمان‌های تحت عملکرد و دیگر ارکان سازمان ملل متحد مانند دبیرخانه آن در ارتباط باشند، در جلسات گوناگون سازمان ملل متحد شرکت کنند و نظرات مشورتی خود را از راه‌های گوناگون به این سازمان اعلام نمایند.

شبکه بین‌المللی موزه‌های صلح، یک سازمان بین‌المللی غیردولتی و متشکل از افزون بر 40 موزه صلح در سراسر جهان است که سعی دارند فرهنگ صلح را از طریق نشان دادن پیامدهای ناگوار جنگ و خشونت و آثار زیانبار آن بر انسان‌ها و محیط زیست در جامعه ترویج دهند.

موزه صلح تهران یکی از اعضای فعال این شبکه است و نماینده آن عضو هیئت مدیره شبکه بین المللی موزه های صلح است.

این موفقیت را به همه همکاران و دوستداران موزه صلح تهران تبریک میگوییم.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3