برگزاری مسابقه نقاشی صلح ودوستی در اسفراین

Esfarayenدر پی پیوستن شهرداری اسفراین به سازمان بین‌المللی شهرداران صلح و در سالروز بمباران اتمی شهر هیروشیما در ژاپن، مسابقه نقاشی صلح و دوستی در اسفراین برگزار شد. فرهنگ‌سرای شهرداری اسفراین برای نشان دادن همدردی مردم این شهر با قربانیان این فاجعه انسانی اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان روی پارچه تحت عنوان صلح ودوستی نمود.

در پی پیوستن شهرداری اسفراین به سازمان بین‌المللی شهرداران صلح و در سالروز بمباران اتمی شهر هیروشیما در ژاپن، مسابقه نقاشی صلح و دوستی در اسفراین برگزار شد. فرهنگ‌سرای شهرداری اسفراین برای نشان دادن همدردی مردم این شهر با قربانیان این فاجعه انسانی اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان روی پارچه تحت عنوان صلح ودوستی نمود.
موسی حسین زاده مسئول فرهنگ‌سرای شهرداری اسفراین اعلام کرد این اقدام به خاطر همدردی با مردم بمباران شده هیرو شیما و حمایت از صلح جهانی برگزارگردید که خوشبختانه استقبال خوبی از آن شد . ایشان اظهار داشت همه شرکت‌کنندگان در این برنامه از نظر ما برنده شناخته شده و به همه آنان از طرف شورای اسلامی شهر وشهرداری یک هدیه به رسم یاد بود اهدا شد.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر در وب‌سایت شهرداری اسفراین اینجا را کلیک کنید.

Esfarayen1

Esfrayen2

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3