پیام وزیر امور خارجه ایران به سومین برنامه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل در موزه صلح

Zarif-Isjوزیر امور خارجه کشورمان در پیام خود به برنامه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد: به رغم در دستور کار قرار گرفتن برخی موضوعات در شورای امنیت سازمان ملل نه این شورا و نه نهادهای چند جانبه بین المللی در مهار بحران های بین المللی، خشونت و تهدید صلح، توفیق در حد انتظاری نداشتند.

این کارگاه که توسط فصلنامه مطالعات بین المللی با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و موزه صلح تهران برگزار گردید، با موضوع بحران اوکراین و عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات این کشور صورت گرفت. متن پیام دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به این برنامه در ادامه مطلب آمده است:

Zarif-Isjوزیر امور خارجه کشورمان در پیام خود به برنامه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد: به رغم در دستور کار قرار گرفتن برخی موضوعات در شورای امنیت سازمان ملل نه این شورا و نه نهادهای چند جانبه بین المللی در مهار بحران های بین المللی، خشونت و تهدید صلح، توفیق در حد انتظاری نداشتند. سومین کارگاه آموزشی-پژوهشی شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۳ به اهتمام فصلنامه مطالعات بین المللی در موزه صلح تهران برگزار شد.

 این کارگاه که توسط فصلنامه مطالعات بین المللی با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و موزه صلح تهران برگزار گردید، با موضوع بحران اوکراین و عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات این کشور صورت گرفت. متن پیام دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به این برنامه به شرح زیر است:

اکنون که جامعه بین المللی با بحران ها و مشکلات پبیچیده ای روبه روشده شایسته است که شورای امنیت نقش موثری ایفا کند. ولی به رغم در دستور کار قرار گرفتن برخی موضوعات در شورا نه این شورا و نه نهادهای چند جانبه بین المللی در مهار بحران های بین المللی، خشونت و تهدید صلح، توفیق در حد انتظاری نداشتند.

فهم این پیچیدگی ها، بن بست ها والبته کارآیی های شورای امنیت در کنار عدم ابتلا به توهم در زمانه ای که شماری از تصمیمات این شورا می تواند آسیب های جدی به یک کشور وارد آورد هنگامی امکان پذیراست که شناخت علمی، پژوهشگرانه و مهم تر از همه عملیاتی از چنین رکن مهمی به دست آمده باشد.

به همین روی بایسته است که اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و دانش پذیران حقوق و روابط بین الملل از تکنیک آموزشی شبیه سازی در کنار آموزش های رسمی دانشگاهی بهره ببرند. این روش آموزشی که از آن به بهترین شیوه یادگیری مهارت های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک یاد می شود موجب نهادینه شدن آگاهی های علمی شده و خطا در مذاکره، بحث و گفت و گو و به ویژه تصمیم گیری را به حداقل می رساند.

همین نکته سبب شده تا سازمان ملل متحد در کنار دانشگاه های معتبر بین المللی بر به کار گیری این روش نوین آموزشی تاکید ورزند. از منظر جمهوری اسلامی ایران، برگزاری مداوم برنامه های شبیه سازی در کشور به ویژه شبیه سازی شورای امنیت با توجه به موقعیت و جایگاه ایران بسیار ضروری و مفید فایده است. چه بسا خطا در شناخت آن سبب آسیب های فراوان برای یک ملت و کشور شود و بر عکس شناخت صحیح و تعامل عاقلانه با آن به تامین منافع ملی یک کشور منجر شود. لذا ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این برنامه مهم، برای شرکت کنندگان محترم سومین کارگروه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد آرزوی توفیق دارم. امیدوارم با مطالعه و پژوهش های عالمانه مدل موفقی از شبیه سازی شورای امنیت را در پیش روی داشته باشید و مشتاقانه منتظر اخبار راجع به تصمیمات شورا در این جلسه شبیه سازی شده هستم.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3