پیام بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی صلح

Ban-Un
 21 سپتامبر 2014 برابر با 30 شهریور 1393

امروز روز جهانی صلح است.

هرسال در این روز سازمان ملل متحد برای آتش بس جهانی فراخوان می دهد.

ما از جنگجویان می خواهیم سلاح هایشان را زمین بگذارند تا همه بتوانند هوای صلح را تنفس کنند.

درگیری مسلحانه موجب اندوهی فراوان برای خانواده ها، جوامع و همه کشورها می شود.

امروز بسیاری از مردم در دستان بی رحم جنگ طلب ها و تروریست ها در رنج به سر می برند.

اجازه دهید برای همبستگی در کنار آنان قرارگیریم.

صلح و امنیت بنیادهای اساسی برای پیشرفت اجتماعی و توسعه پایدار هستند.

 

 

پیام بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی صلح


 21 سپتامبر 2014 برابر با 30 شهریور 1393

Ban-Unامروز روز جهانی صلح است.

هرسال در این روز سازمان ملل متحد برای آتش بس جهانی فراخوان می دهد.

ما از جنگجویان می خواهیم سلاح هایشان را زمین بگذارند تا همه بتوانند هوای صلح را تنفس کنند.

درگیری مسلحانه موجب اندوهی فراوان برای خانواده ها، جوامع و همه کشورها می شود.

امروز بسیاری از مردم در دستان بی رحم جنگ طلب ها و تروریست ها در رنج به سر می برند.

اجازه دهید برای همبستگی در کنار آنان قرارگیریم.

صلح و امنیت بنیادهای اساسی برای پیشرفت اجتماعی و توسعه پایدار هستند. به‌همین دلیل سه دهه قبل سازمان ملل متحد به‌حق مردم به صلح متعهد شد.

طی سال آتی، ما هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد را گرامی می‌داریم.

سازمان ما بر اساس تعهد برای نجات نسل‌های آتی از بلای جنگ تاسیس گردید.

ما پیشرفت زیادی داشته‌ایم.

اما کارهای انجام نشده زیادی باقی مانده است.

ما باید آتش افراطی‌گری را خاموش کنیم و عوامل بنیادی درگیری را از بین ببریم.

صلح جاده‌ای طولانی است . باید باهم در آن هم‌سفر شویم – گام‌به‌گام، و از همین امروز.

اجازه دهید در نیم روز یک دقیقه سکوت کنیم.

اجازه دهید همگی به صلح و معنی آن برای خانواده بشری احترام بگذاریم.

اجازه دهید صلح را در قلب‌ها و افکارمان حفظ کنیم و به نرمی آن را پرورش دهیم تا شاید رشد نماید و شکوفا شود.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3