پیدایش موزه صلح

 اندیشه تاسیس این موزه در ملاقات اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی درتهران با مسئول هماهنگی شبکه جهانی موزه های صلح درسال1384 شکل گرفت.

 

 

INMP Logo

پیدایش موزه صلح

اندیشه تاسیس این موزه در ملاقات اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی درتهران با مسئول هماهنگی شبکه جهانی موزه های صلح درسال1384 شکل گرفت.

 این گفتگو و همچنین دیدار از هیروشیما در همان سال تمایل به شکل گیری یک موزه صلح در تهران را تقویت کرد. در شهر هیروشیما رنج های حاصل از کاربرد صلاح های اتمی علیه ژاپن به انگیزه ای برای تلاش در مسیر صلح تبدیل شد که در موزه صلح هیروشیما به خوبی متجلی شده است. بنیان گزاران موزه صلح تهران نیز از این تجربیات جهانی الهام گرفتند و به این فکر افتادند که رنج های مشابهی که ایران در اثر قربانی شدن توسط سلاح های شیمیایی متحمل شد ه است به همین ترتیب می تواند انگیزه ای شود برای نشان دادن پیامد های ناگوار حاصل از جنگ و خشونت و ترویج فرهنگ صلح و دوستی بین افراد جامعه ونیز بین ملت ها. علاوه بر این٬ فرهنگ غنی ایرانی و دینی نیز منبع بیکرانی از اندیشه ها و تعالیم مربوط به پرهیز از جنگ و خشونت و ترویج صلح و دوستی می باشد.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3