حق بر صلح عادلانه

 

عنوان کتاب : حق بر صلح عادلانه

نویسنده : دکتر نادر ساعد

مترجم  : -

انتشارات : ناشر مجمع جهانی صلح اسلامی 1390

شابک : 2-5626-04-964-978  

توضیحات :
Hagh-bar-solhe-adelane