دانشنامه حل و فصل منازعه

 

عنوان کتاب : دانشنامه حل و فصل منازعه

نویسنده : هیدی برگس ، گای ام. برگس

مترجم  : دکتر محمد جعفر جوادی ارجمند و سکینه ببری گنبد

انتشارات : موسسه انتشارات دانشگاه تهران 1390

شابک : 8-6152-03-964-978

توضیحات:        
daneshname-halo-fasle-monaze