صلح را باید از کودکی آموخت

 

عنوان کتاب : صلح را باید از کودکی آموخت

نویسنده : پریچهر نسرین پی

مترجم  : -

انتشارات : تهران کارگاه کودک 1387

شابک : 8-18-7364-964-978  

توضیحات: گفت و گو با توران میرهادی و ناصر یوسفی
SOlh-baraye-kodak-001