عنوان کتاب : پیشگیری و درمان عوارض ناشی از سلاحهای شیمیایی

نویسنده : دکتر عبدالمجید چراغعلی

مترجم : -

انتشارات : گلبان 1380

شابک : 5-97-5786-964  

توضیحات:  پژوهشکده طب رزمی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)          
darmane-avareze-nashi-az-selahaye-shimiaei