عنوان کتاب : تشخیص و درمان بیماری های تنفسی در مصدومین شیمیایی

نویسنده : دکتر مصطفی قانعی

انتشارات : ابتکار دانش

شابک : 9-042-111-600-978   

توضیحات : تالیف دکتر مصطفی قانعی (فوق تخصص بیماری های ریه و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله) با همکاری محمد امین عباسی    
tashkhis-va-darmane-bimarihaye-tanafosi