عنوان کتاب : جنگ شیمیایی عراق و تجارب پزشکی آن

Medical Experiences of Iraq's Chemical Warfare

نویسنده : دکتر سیدعباس فروتن

انتشارات : موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده-نشرطبیب

توضیحات: تهرانی ها تحویل سال نو 1367 را در زیر موشک باران عراق سپری کرده بودند و موشک باران هم چنان ادامه داشت. برای بررسی و پیگیری مشکلات مصدومین شیمیایی به چند بیمارستان و نقاهتگاه سر زدم. یکی از نقاهتگاهها که یک سالن ورزشی بود به درمان زنان و کودکان حلبچه که تا آن موقع بهبودی نسبی یافته و یا مسمومیت متوسطی داشتند اختصاص یافته بود...                
Medical-experiences-of-chemical-warfare