گالری عکس

بازدید مهندس چمران و هئیت همراه از موزه صلح تهران 1391/04/08