عنوان
بازدید الیور استون کارگردان آمریکایی از موزه صلح تهران 1397/02/05
بازدید مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی 1396/04/12
بازدید سفیر آلمان از موزه صلح تهران 1396/03/10
بازدید سفیر هلند از موزه صلح تهران 1395/04/22
بازدید سفیر استرالیا از موزه صلح تهران 1394/06/02
بازدید نمایندگان سفارت سوئد از موزه صلح تهران 1394/05/05
بازدید آقای وستبی، نایب رئیس سازمان شهرداران صلح 1393/09/17
بازدید معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از موزه صلح تهران 1393/07/27
بازدید معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از موزه صلح تهران 1392/11/15
بازدید هیئت دوستی پارلمانی ایران و انگلستان از موزه صلح 1392/10/17
بازدید سفیر جدید هلند آقای یوس دوما از موزه صلح تهران 1392/08/01
بازدید قائم مقام وزیر خارجه سوئیس از موزه صلح 1392/07/16
بازدید معاون دبیرکل سازمان ملل از موزه صلح تهران 1392/06/25
بازدید اعضای هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از موزه صلح تهران 1392/05/23
بازدید نمایندۀ حکومت اقلیم کردستان عراق از موزۀ صلح تهران 1392/04/30
بازدید آقای کیس جی کول سفیر هلند از موزه صلح تهران 1392/03/29
بازدید نماینده مقیم سازمان ملل متحد از موزه صلح تهران 1392/03/06
بازدید مدیران و مسئولین موزه دفاع مقدس همدان 1392/01/21
بازدید رئیس و مدیران سازمان موزه انقلاب و دفاع مقدس از موزه صلح تهران 1391/07/23
بازدید دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران از موزه صلح 1391/05/09
بازدید نمایندۀ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ایران از موزۀ صلح تهران 1391/05/01
بازدید نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران 1391/04/26
بازدید مهندس چمران و هئیت همراه از موزه صلح تهران 1391/04/08
بازدید مهندس علی کفایی محمد نژاد شهردار منطقه 12 از موزه صلح تهران 1391/04/08
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر بیشکک به همراه سفیر قزازقستان در ایران از موزه صلح 1391/02/02