بازدید دانش‌آموزان هنرستان آزادگان منطقه‌1 تهران از موزه صلح