فهرست مطالب

آدرس و ساعات بازدید

 

آدرس موزه :

 تهران ، خیابان خیام ، خیابان شهید فیاض بخش ، ضلع شمالی پارک شهر ،  داخل پارک ، موزه صلـح تهران

ساعات بازدید:

 روزهای شنبه تا چهار شنبه ساعت 9 صبح تا 12/30 ظهر و ساعت 14/30 تا 17 بعد از ظهر موزه در ایام تعطیل رسمی بسته می باشد.

شماره تماس : 66756946 - 66731076

 

 

                                 sar-dar