آدرس و ساعات بازدید

 

آدرس موزه :

 تهران ، خیابان خیام ، خیابان شهید فیاض بخش ، ضلع شمالی پارک شهر ،  داخل پارک ، موزه صلـح تهران

ساعات بازدید:

 روزهای شنبه تا چهار شنبه ساعت 8 صبح الی 17 بعد از ظهر.

موزه پنجشنبه ها و ایام تعطیل رسمی بسته می باشد.

شماره تماس : 66756946 - 66731076

 

 

                                 sar-dar