دانشگـاه صلـح (وابسته به سازمان ملل متحد)

دانشگـاه صلـح  (وابسته به سازمان ملل متحد)

دانشگاه صلح در کشور کاستاریکا(آمریکای مرکزی) قرار دارد. این دانشگاه در دوره کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا از سراسر دنیا دانشجو می پذیرد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه کنید : http://www.upeace.org


logotop