موسسه بین المللی تحقیقات صلـح PRIME

 

 

                                                      

 موسسه بین المللی تحقیقات صلـح PRIME

 

موسسه بین المللی تحقیقات صلح در دانشگاه میجی گاکوین MEIJI GAKUIN در شهر توکیو - ژاپن قرار دارد و یکی از مراکز دانشگاهی معتبر و شناخته شده در زمینه مطالعات صلح می باشد.


این مرکز فصلنامه PRIME را در زمینه مطالعات صلح نشر می کند و تحقیقات دانشجویان و اساتید آن در حوزه های صلح ، خلع سلاح جهانی ، حل و فصل منازعات ، نزدیکی فرهنگ ها و ادیان و ریشه یابی جنگ ها متمرکز است. از سال 2011 این دانشگاه ، دانشجویان خارجی را در دوره های مختلف پذیرش می کند.


سابت دانشگاه :  http://www.meijigakuin.ac.jp/index_en.html