دومین جلسه کارگاه «مهارت‌افزایی نوشتاری و گزارش‌نویسی با رویکرد گزارش سازمانی» در موزه صلح تهران برگزار شد.

Techniques-on-writing-newsدومین جلسه کارگاه «مهارت‌افزایی نوشتاری و گزارش‌نویسی با رویکرد گزارش سازمانی»، روز 8 بهمن 1393 در موزه صلح تهران برگزار شد. در این کارگاه نیم‌روزه که به همت «شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان» و در راستای توان‌افزایی اعضا و نمایندگان این شورا برگزار شد، تعدادی از نمایندگان سازمان‌های عضو شورا شرکت داشتند و جناب آقای رضا خاکی‌نژاد در خصوص کلیات انواع گزارش، شیوه‌های تهیه و تنظیم آن، ساختار گزارش، نگارش و ویرایش صحبت کردند. سپس شرکت‌کنندگان تعدادی گزارش نمونه تهیه کرده و به بررسی و تحلیل آن‌ها پرداختند.
نخستین جلسه این کارگاه با عنوان « مستندسازی با رویکرد گزارش‌نویسی» روز 23 مهرماه در حسینیه ارشاد برگزار شده‌ بود.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3