تعطیلی موزه صلح تهران در تاریخ چهارشنبه 15 بهمن ماه

Closeبا توجه به برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی در تاریخ چهارشنبه 15 بهمن ماه در موزه صلح تهران، این موزه در این روز تعطیل خواهد بود.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3