برگزاری نمایش تک‌نفره «روح آتش: او برای صلح جنگید» در موزه صلح تهران

Maxi-blaha-2خانم مکسی بلاها، هنرمند اتریشی، نمایش تک‌نفره «روح آتش: او برای صلح جنگید» را، روز پنج‌شنبه 14 اسفند 1393 در موزه صلح تهران اجرا کرد. این نمایش، به زندگی و فعالیت‌های خانم برتا فن‌سوتنر، فعال صلح اتریشی و نخستین برنده زن جایزه صلح نوبل می‌پردازد.
این هنرمند اتریشی که به دعوت انجمن فرهنگی اتریش به ایران آمده بود، در حاشیه حضور خود در ایران، به دلیل ارتباط معنایی این نمایش با فعالیت‌های صلح‌طلبانه موزه صلح تهران، این مونولوگ (تک‌‎گویی) را به صورت اختصاصی برای گروهی از بانوان داوطلب، کارکنان و برخی از همراهان موزه صلح تهران اجرا کرد.
خانم برتا فن‌سوتنر، فعال صلح اتریشی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بود که به فعالیت‌های گسترده ضدجنگ به ویژه در جریان کنفرانس‌های صلح 1899 و 1907 لاهه پرداخت. کتاب معروف او، «اسلحه‌ها پایین!»، یکی از منابع مورد استفاده در این نمایش‌نامه است.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3