شرکت نمایندگان موزه صلح در یکصدمین سالگرد بمباران شیمیایی شهر ایپر بلژیک

Years-2015کنفرانس یکصدمین سالروز اولين کاربرد وسيع سلاح شيميايي (در جريان جنگ اول جهاني در سال 1915) شهر ایپر بلژیک با سخنرانی جانباز شیمیایی فعال در موزه صلح تهران برگزار شد. در این کنفرانس که با عنوان "یک قرن استفاده از سلاح‌های شیمیایی بس است!" از 22 تا 24 آوریل (2 تا 4 اردیبهشت 1394) به میزبانی شهر ایپر و با حضور نمایندگانی از جانبازان شیمیایی برگزار شد، حسن حسنی سعدی جانباز شیمیایی هفتاد درصد ایرانی و عضو داوطلب موزه صلح تهران پیام قربانیان سلاح‌های شیمیایی را به گوش حاضران در کنفرانس رسانید.

وی با اشاره به حملات شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران و مصدومیت خود، اعضای جامعه‌ بین‌الملل را به منع تولید، گسترش و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی دعوت کرد. وضعیت جسمانی این جانباز شیمیایی و صدای سرفه‌های مکرر جانبازان ایرانی حاضر در سالن، حضار را تحت تاثیر خود قرار داد تا در پایان مراسم به تشویق و تحسین نماینده‌ی جانبازان ایران بپردازند.

 کنفرانس یکصدمین سالروز اولين کاربرد وسيع سلاح شيميايي (در جريان جنگ اول جهاني در سال 1915) شهر ایپر بلژیک با سخنرانی جانباز شیمیایی فعال در موزه صلح تهران برگزار شد. در این کنفرانس که با عنوان "یک قرن استفاده از سلاح‌های شیمیایی بس است!" از 22 تا 24 آوریل (2 تا 4 اردیبهشت 1394) به میزبانی شهر ایپر و با حضور نمایندگانی از جانبازان شیمیایی برگزار شد، حسن حسنی سعدی جانباز شیمیایی هفتاد درصد ایرانی و عضو داوطلب موزه صلح تهران پیام قربانیان سلاح‌های شیمیایی را به گوش حاضران در کنفرانس رسانید.

وی با اشاره به حملات شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران و مصدومیت خود، اعضای جامعه‌ بین‌الملل را به منع تولید، گسترش و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی دعوت کرد. وضعیت جسمانی این جانباز شیمیایی و صدای سرفه‌های مکرر جانبازان ایرانی حاضر در سالن، حضار را تحت تاثیر خود قرار داد تا در پایان مراسم به تشویق و تحسین نماینده‌ی جانبازان ایران بپردازند.

در این کنفرانس مقامات کشور میزبان، سفرا، شهرداران و نمایندگان تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد از ده‌ها کشور حضور داشتند.

در حاشیه‌ این کنفرانس سه‌روزه، ملاقات‌های جداگانه‌ای با نمایندگان ایران جهت همکاری‌های متقابل در راستای نفی خشونت و ترویج صلح نیز انجام شد.

Years-2015-2

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3