نخستین کارگاه آموزشی «آشنایی با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد»

Peace-Keepingنخستین کارگاه آموزشی «آشنایی با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد» به مناسبت «روز جهانی حافظان صلح سازمان ملل متحد»، 29 مه، با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (یونیک) در تهران، روز سه‌شنبه 12 خردادماه 1394 با حضور داوطلبان و کارآموزان این مرکز در موزۀ صلح تهران برگزار شد.

در این برنامه پیام دبیرکل سازمان ملل متحد توسط مسئول اطلاعات همگانی دفتر یونیک در تهران، قرائت شد. در ادامه کتابدار این مرکز نیز به معرفی جایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد پرداخت.

نخستین کارگاه آموزشی «آشنایی با نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد» به مناسبت «روز جهانی حافظان صلح سازمان ملل متحد»، 29 مه، با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (یونیک) در تهران، روز سه‌شنبه 12 خردادماه 1394 با حضور داوطلبان و کارآموزان این مرکز در موزۀ صلح تهران برگزار شد.

 

در این برنامه پیام دبیرکل سازمان ملل متحد توسط مسئول اطلاعات همگانی دفتر یونیک در تهران، قرائت شد. در ادامه کتابدار این مرکز نیز به معرفی جایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد پرداخت.

 

پیش از آغاز کارگاه، شرکت‌کنندگان از موزۀ صلح تهران بازدید و با فعالیت‌ها و اهداف آن آشنا شدند.

 

UN-Peacekeepers-1

 UN-Peacekeepers-2

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3