برگزاری مراسم پاسداشت روز جهانی پناهندگان‌ در موزه صلح تهران

World-Refugee-Day-newsمراسم پاسداشت روز جهانی پناهندگان (World Refugee Day) به مناسبت «روز جهانی پناهندگان»،20 ژوئن، مصادف با 30 خردادماه، با همکاری انجمن‌ حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)، موسسۀ خیریۀ ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا) و با حضور جمعی از داوطلبان موزۀ صلح تهران روز شنبه، 30 خردادماه 1394، در محل این موزه برگزار شد.

نمایندۀ موسسۀ ایلیا در این برنامه ضمن اشاره به حوزۀ فعالیت‌های این موسسه در دو استان تهران و البرز عمده پناهندگان تحت پوشش این موسسه را زنان و کودکان افغان‌ دانست و به ارائه آمار و اطلاعاتی در این خصوص پرداخت. 

 


مراسم پاسداشت روز جهانی پناهندگان (World Refugee Day) به مناسبت «روز جهانی پناهندگان»،20 ژوئن، مصادف با 30 خردادماه، با همکاری انجمن‌ حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)، موسسۀ خیریۀ ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا) و با حضور جمعی از داوطلبان موزۀ صلح تهران روز شنبه، 30 خردادماه 1394، در محل این موزه برگزار شد.


نمایندۀ موسسۀ ایلیا در این برنامه ضمن اشاره به حوزۀ فعالیت‌های این موسسه در دو استان تهران و البرز عمده پناهندگان تحت پوشش این موسسه را زنان و کودکان افغان‌ دانست و به ارائه آمار و اطلاعاتی در این خصوص پرداخت.

 

نمایندۀ انجمن حامی نیز با بررسی پیشینۀ حضور پناهندگان در ایران، سایر ابعاد این مهاجرت انسانی از جمله اهمیت این موضوع برای کشور ایران، بررسی کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص و قوانین داخلی ایران در حوزۀ پناهندگان را مورد بحث و بررسی قرار داد.

 World-Refugee-Day-f

پیش از آغاز مراسم، شرکت‌کنندگان از موزۀ صلح تهران بازدید و با فعالیت‌ها و اهداف آن آشنا شدند.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3