برگزاری مراسم پاسداشت «روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه»

International-Day-in-Support-of-Victims-of-Torture-2015-Newsمراسم پاسداشت حمایت از قربانیان شکنجه به مناسبت «روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه»، 26 ژوئن، مصادف با 5 تیرماه با همکاری انجمن حمایت از قربانیان خشونت و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (یونیک) در تهران روز یک‌شنبه 7 تیرماه در موزۀ صلح تهران برگزار شد.

در این مراسم مدیر عامل انجمن حمایت از قربانیان خشونت ضمن ارائۀ گزارشی از فعالیت‌های انجمن متبوع شعار امسال این روز جهانی، حق بازتوانی قربانیان شکنجه، را اعلام کرد.

برای دیدن عکس‌های این برنامه اینجا را کلیک کنید.

International-Day-in-Support-of-Victims-of-Torture-2015-Newsمراسم پاسداشت حمایت از قربانیان شکنجه به مناسبت «روز بین‌المللی حمایت از قربانیان شکنجه»، 26 ژوئن، مصادف با 5 تیرماه با همکاری انجمن حمایت از قربانیان خشونت و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (یونیک) در تهران روز یک‌شنبه 7 تیرماه در موزۀ صلح تهران برگزار شد.

در این مراسم مدیر عامل انجمن حمایت از قربانیان خشونت ضمن ارائۀ گزارشی از فعالیت‌های انجمن متبوع شعار امسال این روز جهانی، حق بازتوانی قربانیان شکنجه، را اعلام کرد.

هم‌چنین در این برنامه پیام دبیرکل سازمان ملل متحد توسط مسئول اطلاعات همگانی دفتر یونیک در تهران قرائت شد.

پژوهش‌گران و درمان‌گران بازماندگان جنگ، سخنرانان دیگر این مراسم بودند که ضمن تعریف شکنجه و بررسی انواع آن به آثار آن بر روی فرد شکنجه شده و نیز جنبۀ درمانی آن پرداختند.
پیش از آغاز مراسم، شرکت‌کنندگان از موزۀ صلح تهران بازدید و با فعالیت‌ها و اهداف آن آشنا شدند.

برای دیدن عکس‌های این برنامه اینجا را کلیک کنید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3