بازدید سفیر بلغارستان از موزه صلح تهران

Ambassador-of-the-Bulgaria-newsآقای کریستو پولنداکوف، سفیر بلغارستان در تهران ، روز دوشنبه  22 تیرماه 94 به اتفاق همراهان از جمله آقای ژیکو کانچف، دبیر اول این سفارت، از موزه صلح تهران بازدید کردند. پس از این بازدید، سفیر بلغارستان و همراهان در نشستی دوستانه با جمعی از اعضای موزه صلح به گفت‌وگو پرداختند. در این نشست راهنمایان داوطلب موزه که اغلب از مصدومان شیمیایی هستند نیز حاضر بودند و گزارشی از برنامه‌های آموزشی و دیگر برنامه‌های فرهنگی و بین‌المللی موزه صلح ارائه کردند.

آقای سفیر در انتهای این دیدار اذعان داشتند: «ممنون از فرصت آشنایی با موزه و کارکنان و داوطلبان و این که فرصت داشتیم بیشتر در مورد صلح صحبت کنیم؛ هر روز باید چند ساعت دربارۀ صلح فکر کرد و صحبت کرد.» برای دیدن عکس‌های این بازدید اینجا را کلیک کنید.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3