تعطیلی موزه صلح تهران از تاریخ 29 تا 31 تیرماه

Closeبا توجه به برگزاری کارگاه‌های«صلح در شمار آید (Peace Counts)» در موزه صلح تهران، این موزه از تاریخ دوشنبه 29 تیر تا چهارشنبه 31 تیر ماه برای برگزاری کارگاه‌های مرتبط با نمایشگاه «صلح در شمار آید» ویژه گروهی از کارکنان و داوطلبان موزه صلح تهران، تعطیل خواهد بود. محتوای این کارگاه‌، مرتبط با نمایشگاه پوستری با همین نام است که با همکاری بنیاد برگهوف آلمان برگزار می شود و داستان 25 فعال صلح از سراسر جهان را بازگو می کند. پروژه «صلح در شمار آید» از سوی یونسکو به عنوان حامی دهه بین المللی فرهنگ صلح و عدم خشونت شناخته شده است.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3