برگزاری نشست تخصصی به‌مناسبت سالگرد تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی

Banner-17-July-ENGبه مناسبت ١٧ ژوئیه، سالگرد تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی و روز عدالت کیفری جهانی نشستی با همین موضوع در تاریخ چهارشنبه، ٧ مردادماه ١٣٩٤، با سخنرانی آقای محمد‌هادی ذاکر‌حسین، دانشجوی دکترای حقوق کیفری بین‌المللی دانشگاه تیلبرگ هلند و با حضور گروهی از علاقمندان و داوطلبان موزۀ صلح تهران در محل موزه برگزار شد.
در این نشست، ابعاد مختلف اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، مکانیسم صلاحیت دیوان با تکیه بر پرونده‌های ارجاع شده از سوی شورای امنیت و دولت‌ها و هم‌چنین دستاوردها و چالش‌های دیوان بررسی شد.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3