ملاقات اعضای موزه صلح تهران با شهردار هیروشیما و رئیس سازمان بین‌المللی شهرداران صلح

Hiroshima-Mayor-2015نمایندگان موزه صلح تهران و انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی که از سیزدهم تا شانزدهم مردادماه در هیروشیما حضور داشتند با آقای کازوئی ماتسوئی، شهردار هیروشیما دیدار کردند.
موزه صلح تهران که زیر نظر انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی فعالیت می‌کند، کمپین مشترکی برای دعوت از شهرداران ایرانی برای عضویت در سازمان بین‌المللی شهرداران صلح آغاز کرده است و در سال گذشته تعداد شهرهای ایرانی عضو این سازمان بین المللی را به بیش از 700 شهر رسانده و ایران هم اکنون از نظر شمار شهرهای عضو، پس از ژاپن مقام دوم را در جهان داراست. 

 


نمایندگان موزه صلح تهران و انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی که از سیزدهم تا شانزدهم مردادماه در هیروشیما حضور داشتند با آقای کازوئی ماتسوئی، شهردار هیروشیما دیدار کردند. 
موزه صلح تهران که زیر نظر انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی فعالیت می‌کند، کمپین مشترکی برای دعوت از شهرداران ایرانی برای عضویت در سازمان بین‌المللی شهرداران صلح آغاز کرده است و در سال گذشته تعداد شهرهای ایرانی عضو این سازمان بین المللی را به بیش از 700 شهر رسانده و ایران هم اکنون از نظر شمار شهرهای عضو، پس از ژاپن مقام دوم را در جهان داراست. 
در دیدار نمایندگان موزه و انجمن با شهردار هیروشیما، گواهی عضویت 21 شهر جدید توسط شهردار هیروشیما به آقای محمد رضایی مسئول دبیرخانه سازمان شهرداران صلح در ایران تحویل داده شد. همچنین گفت‌و گوهایی با مسئولان دبیرخانه سازمان شهرداران صلح در راستای برنامه‌های آتی بین‌المللی و نیز استفاده از ظرفیت جانبازان برای توسعه فرهنگ صلح در کشور انجام گرفت.

 

Hiroshima-Mayor-f-2015

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3