برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی- پژوهشی شبیه‌سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد در موزه صلح

un-simulation-news 2015چهارمین کارگاه آموزشی-پژوهشی شبیه‌سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران و فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی مورخ پنج‌شنبه، 5 شهریورماه‌، در موزۀ صلح تهران برگزار شد.
در این کارگاه یک‌روزه که با حضور شماری از دانشجویان و اساتید حوزۀ حقوق و روابط بین‌الملل از سراسر کشور برگزار شد، بحران یمن مورد بررسی قرار گرفت.

un-simulation-news 2015چهارمین کارگاه آموزشی-پژوهشی شبیه‌سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران و فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی مورخ پنج‌شنبه، 5 شهریورماه‌، در موزۀ صلح تهران برگزار شد.


در این کارگاه یک‌روزه که با حضور شماری از دانشجویان و اساتید حوزۀ حقوق و روابط بین‌الملل از سراسر کشور برگزار شد، بحران یمن مورد بررسی قرار گرفت.


سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه که مهمان ویژۀ این نشست بود با اشاره به اهمیت این کارگاه اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی ما در سیاست خارجی عدم فهم درست بسیاری از پدیده‌های روابط بین‌الملل به‌ویژه در مورد مسائل سازمان ملل متحد و به‌خصوص شورای امنیت است. وی افزود: بسیاری تصور می‌کنند که شورای امنیت محکمۀ عدل است، لذا انتظار دارند تصمیمات عادلانه بگیرد. این خطای بسیار بزرگی است زیرا شورای امنیت دقیقاً یک نهاد سیاسی است و با توجه به منافع کشورهای عضو دائم تصمیمات سیاسی می‌گیرد.


گری لوئیس، هماهنگ کنندۀ مقیم سازمان ملل متحد و رئیس موقت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران نیز در ابتدای این نشست خطاب به حاضران گفت: بسیاری از رهبران حقوقی، دولتی، تجاری و هنری حال حاضر جهان در گذشته دانشجویان شرکت‌کننده در شبیه‌سازی سازمان ملل بوده‌اند که بان‌کی‌مون، دبیرکل فعلی سازمان ملل متحد، یکی از آنان است.


گفتنی است که ریاست این جلسه بر عهدۀ باقر اسدی، سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد٬ بود.


برای مشاهدۀ تصاویر این کارگاه به این بخش مراجعه کنید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3