برگزاری کارگاه آموزش صلح

Kh-workshap-sep-2015کارگاه آموزش صلح با همکاری تنی چند از اساتید دانشگاه‌های تهران مورخ چهار‌شنبه، 18 شهریورماه‌، در موزۀ صلح تهران برگزار شد. در این کارگاه یک‌روزه که با حضور شماری از مدعوین علاقه‌مند برگزار شد، اساتید حوزه‌های مطالعات صلح، علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل به بررسی مفهوم و جایگاه صلح از منظر اسلام، قانون اساسی ایران و حوزۀ بین‌الملل پرداختند. هم‌چنین شرکت‌کنندگان در این کارگاه همراه با توضیحات راویان موزۀ صلح تهران از این موزه بازدید و با فعالیت‌های آن آشنا شدند.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3