بازدید سفیر اندونزی از موزه صلح تهران

Indonesian-Ambassadorروز چهارشنبه 18 شهریور 1394، جناب آقای دیان ویرنگجوریت، سفیر محترم اندونزی در ایران، و همراهان به دعوت داوطلبان موزه صلح تهران از این موزه بازدید کردند.
در این دیدار جناب سفیر علاوه بر بازدید با همراهی جانبازان راوی داوطلب این موزه، با دیگر فعالیت‌های فرهنگی و بین‌المللی موزه صلح تهران آشنا شدند و با داوطلبان عضو این موزه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3