بزرگداشت روز جهانی صلح در موزه صلح تهران

Peace-day-Icom-newsمراسم بزرگداشت روز جهانی صلح با مشارکت جانبازان شیمیایی و داوطلب موزه صلح تهران و همچنین همراهی کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) صبح روز سه‌شنبه، 31 شهریورماه 94، در محل این موزه برگزار شد.
در ابتدای این مراسم یکی از جانبازان شیمیایی عضو موزه، پیام امسال موزه صلح تهران به مناسبت روز جهانی صلح را قرائت کرد. در ادامه سیدمحمد بهشتی، رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) و سید احمد محیط طباطبایی، مشاور رئیس پژوهشگاه میراث ‌فرهنگی، سخنرانی خود را ایراد کردند.

یکی از بخش‌های پایانی این برنامه، رونمایی از کتاب "اسلام پیام‌آور صلح و دوستی" نوشته دکتر فضل‌الله موسوی بود.

Peace-day-Icom-newsمراسم بزرگداشت روز جهانی صلح با مشارکت جانبازان شیمیایی و داوطلب موزه صلح تهران و همچنین همراهی کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) صبح روز سه‌شنبه، 31 شهریورماه 94، در محل این موزه برگزار شد.

 


در ابتدای این مراسم یکی از جانبازان شیمیایی عضو موزه، پیام امسال موزه صلح تهران به مناسبت روز جهانی صلح را قرائت کرد. در ادامه سیدمحمد بهشتی، رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) و سید احمد محیط طباطبایی، مشاور رئیس پژوهشگاه میراث ‌فرهنگی، سخنرانی خود را ایراد کردند.


یکی از بخش‌های پایانی این برنامه، رونمایی از کتاب "اسلام پیام‌آور صلح و دوستی" نوشته دکتر فضل‌الله موسوی بود.


شرکت‌کنندگان این مراسم همچنین از دو برنامه جانبی موزه به مناسبت این روز، که نقاشی کودکان کار بر روی پارچه و نمایشگاهی از مجسمه‌های فلزی یکی از هنرمندان بود نیز دیدن کردند.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3