بازدید آقای کریستوف پتوره از موزه صلح تهران

csm paturej da5f49ce30آقای کریستوف پتوره، رئیس مرکز ایمنی و امنیت بین‌المللی روز سه‌شنبه 31 شهریور 1394 از موزه صلح تهران بازدید کرد. در این بازدید، ایشان ضمن بازدید از موزه، از نزدیک با تعدادی از جانبازان شیمیایی ملاقات کرده و با ایشان به صحبت پرداختند. در جلسه‌ای که با حضور آقای پتوره، نمایندگان محترم وزارت امور خارجه و نمایندگانی از هیئت مدیره موزه صلح تهران برگزار شد، آقای پتوره ضمن تشکر از میزبانی موزه، از فعالیت‌های موزه قدردانی کرده و بیان کردند: « لهستان هم در جنگ جهانی اول قربانی سلاح‌های شیمیایی شد، ولی تعداد بسیار کمی از این مصدومان در حال حاضر زنده هستند. ملاقات با مصدومان شیمیایی در موزه صلح تهران من را به یاد این مصدومان انداخت و من بسیار تحت تاثیر فعالیت‌های این قربانیان قرار گرفته‌ام.»

csm paturej da5f49ce30آقای کریستوف پتوره، رئیس مرکز ایمنی و امنیت بین‌المللی روز سه‌شنبه 31 شهریور 1394 از موزه صلح تهران بازدید کرد. در این بازدید، ایشان ضمن بازدید از موزه، از نزدیک با تعدادی از جانبازان شیمیایی ملاقات کرده و با ایشان به صحبت پرداختند. در جلسه‌ای که با حضور آقای پتوره، نمایندگان محترم وزارت امور خارجه و نمایندگانی از هیئت مدیره موزه صلح تهران برگزار شد، آقای پتوره ضمن تشکر از میزبانی موزه، از فعالیت‌های موزه قدردانی کرده و بیان کردند: « لهستان هم در جنگ جهانی اول قربانی سلاح‌های شیمیایی شد، ولی تعداد بسیار کمی از این مصدومان در حال حاضر زنده هستند. ملاقات با مصدومان شیمیایی در موزه صلح تهران من را به یاد این مصدومان انداخت و من بسیار تحت تاثیر فعالیت‌های این قربانیان قرار گرفته‌ام.»

 


آقای پتوره، رئیس مرکز بین‌المللی ایمنی و امنیت شیمیایی است که به دعوت موزه صلح تهران به ایران سفر کرده بود. در این بازدید، نمایندگان وزارت امور خارجه، از جمله دبیر مرجع ملی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، ایشان را همراهی کردند.


مرکز بین‌المللی ایمنی و امنیت شیمیایی (The International Centre for Chemical Safety and Security) یک مرکز غیرانتفاعی است که به عنوان محلی برای آموزش ایمنی و امنیت صنایع شیمیایی فعالیت کرده و با صنایع شیمیایی محلی و بین‌المللی در ارتباط است.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3