دعوت از کودکان برای شرکت در برنامه های روز جهانی کودک

ch-day2015موزه صلح تهران از تمامی کودکان و نوجوانان برای حضور در جشنی که به مناسبت روز جهانی کودک برگزار می شود، در روز سه شنبه 14مهر در ساعت 3 بعداز ظهر دعوت به عمل می آورد. این روز را با نقاشی، بازی های گروهی، قصه گویی و ... درکنار هم جشن می گیریم.
مکان: تهران، ضلع شمالی پارک شهر، موزه صلح تهران
زمان: سه شنبه 14 مهرماه 1394، از ساعت 3 تا 5 بعدازظهر

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3