از ابرهای سلاح‌های شیمیایی تا آسمان آبی صلح

Peace-educationنسخه تازه ژورنال آموزش صلح (Journal of Peace Education) در ماه اکتبر 2015 منتشر شده است و مقاله‌ای که مشترکاً توسط دکتر شهریار خاطری و خانم الیزابت لوئیس با عنوان «از ابرهای سلاح‌های شیمیایی تا آسمان آبی صلح» به زبان انگلیسی نوشته شده است نیز در این شماره انتشار یافته است.

این مقاله به ریشه‌های شکل‌گیری، دلایل و گسترش موزه صلح تهران تا به امروز می‌پردازد. در دنیای امروز تعداد محدودی موزه صلح وجود دارد و موزه صلح تهران یکی از اعضای شبکه بین‌المللی موزه‌های صلح است که نقشی به سزا در ترویج فرهنگ صلح و فراهم کردن فرصت‌هایی برای آموزش صلح دارد.

Peace-educationنسخه تازه ژورنال آموزش صلح (Journal of Peace Education) در ماه اکتبر 2015 منتشر شده است و مقاله‌ای که مشترکاً توسط دکتر شهریار خاطری و خانم الیزابت لوئیس با عنوان «از ابرهای سلاح‌های شیمیایی تا آسمان آبی صلح» به زبان انگلیسی نوشته شده است نیز در این شماره انتشار یافته است.

 

این مقاله به ریشه‌های شکل‌گیری، دلایل و گسترش موزه صلح تهران تا به امروز می‌پردازد. در دنیای امروز تعداد محدودی موزه صلح وجود دارد و موزه صلح تهران یکی از اعضای شبکه بین‌المللی موزه‌های صلح است که نقشی به سزا در ترویج فرهنگ صلح و فراهم کردن فرصت‌هایی برای آموزش صلح دارد.

 

در دنیای پر از جنگ و نزاعِ امروز، بیش از هر زمانی آگاهی بخشی در مورد جایگزین‌های صلح‌آمیز نزاع و نیاز به القای صلح برای خود و نسل‌های آینده اهمیت دارد. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه موزه صلح تهران با استفاده از نمایشگاهی پیرامون اثرات استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران و همچنین دیگر سلاح‌های کشتار جمعی در جنگ‌های جهانی پیشین، به اهمیت آموزش صلح می‌پردازد.


موزه صلح تهران از این نظر مکانی منحصر به فرد است که بسیاری از اعضا و داوطلبان آن بازماندگان و قربانیان سلاح‌های شیمیایی و یا همچون اعضای خانواده‌ای هستند که از این بازماندگان حمایت می‌کنند. بازدیدکنندگان از این موزه می‌توانند بی‌واسطه با افرادی که توسط سلاح‌های کشتار جمعی آسیب دیده‌اند پیرامون شیوه‌های متفاوت فعالیت صلح‌طلبانه صحبت کنند.


برای خواندن چکیده این مقاله و خرید یک نسخه از این نشریه می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17400201.2015.1092710

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3