توزیع لباس بین نیازمندان به مناسبت روز جهانی کار داوطلبانه

Clothing-Donationدر روز جهانی کار داوطلبانه برای توسعه اجتماعی و اقتصادی، 5 دسامبر برابر با 14 آذر 1394، لباس‌های جمع‌آوری شده برای نیازمندان به موسسه خیریه تحویل داده شد.
موزه صلح تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران و موسسه نهضت مردمی احسان، اقدام به جمع‌آوری لباس‌های نو و دست دوم برای همه سنین جهت اهدا به افراد نیازمند نمود.
این لباس‌ها همزمان با روز جهانی کار داوطلبانه برای توسعه اجتماعی و اقتصادی به موسسه خیریه فاطمه الزهرا تحویل داده شد تا برای زمستان پیش رو میان افراد و خانواده‌های نیازمند لباس گرم توزیع شود.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3