«صلح در شمار آید» در دانشگاه‌های تهران

Cover-Persian-newsدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری موزه صلح تهران به مناسبت هفته پژوهش، از تاریخ 22 آذر تا 29 آذر 1394 میزبان نمایشگاه «صلح در شمار آید» بود.

 نمایشگاه «صلح در شمار آید» شامل 25 پوستر است که هر پوستر به معرفی یک فرد یا سازمان فعال صلح در کشورهای مختلف می‌پردازد. این نمایشگاه بخشی از پروژه بین‌المللی Peace Counts on Tour  بنیاد برگهوف آلمان است و علاوه بر ایران، تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان به نمایش درآمده است.

Cover-Persian-newsدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری موزه صلح تهران به مناسبت هفته پژوهش، از تاریخ 22 آذر تا 29 آذر 1394 میزبان نمایشگاه «صلح در شمار آید» بود.

 

 نمایشگاه «صلح در شمار آید» شامل 25 پوستر است که هر پوستر به معرفی یک فرد یا سازمان فعال صلح در کشورهای مختلف می‌پردازد. این نمایشگاه بخشی از پروژه بین‌المللی Peace Counts on Tour  بنیاد برگهوف آلمان است و علاوه بر ایران، تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان به نمایش درآمده است.

 

 همچنین در 25 آذر 1394، کارگاه آموزشی نیم‌روزه مرتبط با این نمایشگاه با محتوای معانی گوناگون صلح، فعالان صلح در جهان و هم‌چنین مفهوم منازعه و مراحل تشدید آن برای تعدادی از دانشجویان علاقمند این دانشکده برگزار شد.

 

علاوه بر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، کارگاه یک روزه  «صلح در شمار آید» در تاریخ 17 آبان توسط موزه صلح تهران برای گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران نیز  برگزار شد.

 

Peace counts allameh

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3