بذرهای صلح در باغ ملی گیاه شناسی ایران

Green-Legacyبذرهای نو رسیده درخت جینکگو میهمان دوباره کشور عزیزمان شده‌اند. این بار باغ ملی گیاه‌شناسی ایران با همراهی و حضور نماینده‌ای از موزه صلح تهران میزبان این بذرها خواهد بود. این بذرها در سال 2015 از درخت مادر در محل باغ شوکئین (Shukkeien)، واقع در 1.5 کیلومتری مرکز انفجار اتمی هیروشیما (1945)، جمع‌آوری شده است. این دانه‌ها پیام‌آوران ارزشمند زندگی، امید و صلح هستند و با حیات و پایداریشان در طول این سال‌ها، بذر امید را در دل بسیاری از بازماندگان جنگ‌ها کاشته‌اند.

Green-Legacy

بذرهای نو رسیده درخت جینکگو میهمان دوباره کشور عزیزمان شده‌اند. این بار باغ ملی گیاه‌شناسی ایران با همراهی و حضور نماینده‌ای از موزه صلح تهران میزبان این بذرها خواهد بود. این بذرها در سال 2015 از درخت مادر در محل باغ شوکئین (Shukkeien)، واقع در 1.5 کیلومتری مرکز انفجار اتمی هیروشیما (1945)، جمع‌آوری شده است.

این دانه‌ها پیام‌آوران ارزشمند زندگی، امید و صلح هستند و با حیات و پایداریشان در طول این سال‌ها، بذر امید را در دل بسیاری از بازماندگان جنگ‌ها کاشته‌اند.

بذرها در تاریخ سی ام آذر ماه 1394 در گلخانه باغ ملی گیاه‌شناسی ایران کشت شده‌اند و پس از طی مراحل اولیه رشد، به قطعه کشورهای چین و ژاپن در این باغ منتقل خواهند شد. 


پروژۀ میراث سبز هیروشیما، توسط موسسۀ آموزش و پژوهش سازمان ملل متحد (UNITAR) دفتر هیروشیما و با همکاری سازمان مردم نهاد ANT-Hiroshima سازمان‌دهی شده است و با ارسال بذرها و نهال‌هایی از درخت‌های بازمانده از بمباران اتمی هیروشیما در 1945 به سراسر جهان، پیام صلح و دوستی و میراث سبز خود را منتشر می‌کند.


برای اطلاعات بیشتر درباره این پروژه می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 http://www.unitar.org/greenlegacyhiroshima

Green-Legacy-fu

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3